Psihodrama
Specificul metodei

Psihodrama este o metodă terapeutică şi de consiliere de sine stătătoare. Ea abordează personalitatea din punctul de vedere al specificităţii individuale, cât şi al integrării acesteia în structurile sociale. Bazele teoretice ale psihodramei servesc la explicarea dezvoltării indivizilor, a grupurilor şi a sistemelor sociale, precum şi a tulburărilor acestora.

J.L.Moreno este unul dintre întemeietorii psihoterapiei de grup şi întemeietorul psihodramei. În concepţia lui despre om şi viaţă individul, grupurile şi societăţile sunt considerate entităţi cu potenţial de schimbare. Punctul de pornire al concepţiei moreniene este ideea că în fiecare om există un potenţial creativ, care însă stă la dispoziţie numai limitat. Psihodrama favorizează descoperirea şi activarea acestui potenţial.

Cu posibilităţile ei creative, bazate pe joc, psihodrama creează condiţiile evocării unor situaţii de viaţă cu scopul deschiderii de noi perspective în autocunoaştere şi dezvoltare. Cu ajutorul metodelor specifice ale psihodramei pot fi experimentate şi făcute transformabile cele mai diferite situaţii de viaţă, de asemenea procesele sociale în grupuri, organizaţii şi societate. Prin procedura sociometrică se fac vizibile structurile sociale şi relaţionale într-un grup, devenind astfel accesibile dimensiunii sociale şi politice.

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside