Proiecte

 • pregătirea unui departament de psihodramă organizaţională şi organizarea unui program de coaching
 • certificarea europeană de psihoterapeut a trainerilor asociaţiei (ECP)
 • traducerea şi tipărirea unor manuale de bază în psihodramă
 • formarea unei asociaţii naţionale de acreditare în psihodramă (NAPO)
 • implementarea psihodramei în sistemul educaţional
 • deschiderea unei secţii de psihodramă în Republica Moldova şi începerea unui grup de formare la Chişinau
 • elaborarea unor strategii de dezvoltare, în care să se urmărească domeniile de aplicare ale psihodramei, astfel încât activitatea asociaţiei să nu se limiteze numai la formare
 • dezvoltarea activităţii în planul cercetării
 • colaborarea cu ARPsiC în vederea pregătirii unui jurnal de psihodramă comun şi schimbul de workshop-uri şi prezentări
 • colaborarea cu FEPTO în domeniile ştiinţific şi de cercetare, începând din 2009
 • colectarea într-un volum a lucrărilor de colocviu prezentate până în prezent
*

Two contradictory principles are operating in the therapeutic investigation. One is the utterly subjectivist and existentialistic situations of the subject; The other is the objective requirements of the scientific method.