Liste pe tipuri de membri
Membri titulari SPJLM

Condiţiile necesare pentru a deveni membru titular sunt următoarele:

 

–         cerere individuală de adeziune;

–         recomandări de susţinere a candidatului din partea a doi membrii titulari SPJLM;

–         diplomă de asistent psihodramă/bibliodramă;

–         acordare a acestei calităţi de către Consiliul director SPJLM.

 

 

Drepturile și îndatoririle membrilor titulari SPJLM:

 

–         să respecte legislaţia în vigoare, Statutul SPJLM şi deciziile legal şi statutar adoptate şi comunicate lor de către organele de conducere.

–         dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structurile de conducere ale asociaţiei.

–         dreptul de a beneficia de activităţile organizate de SPJLM și de a participa cu tarife preferențiale la evenimentele organizate de SPJLM

–         postare pe pagina oficială a SPJLM a numelui, nivelului de formare/certificare, datelor de contact ale formei juridice în cadrul căruia își desfășoară activitatea psihodramatică.

–         postarea pe pagina oficială a SPJLM a anunțurilor legate de activitatea profesională (evenimente, grupuri, ateliere, etc.).

–         plata cotizației de 150 lei/an într-o singură tranșă, până la sfîrșitul anului; pentru membrii noi înscrişi plata cotizaţiei începe din luna următoare acordării calităţii de membru de către Consiliul Director.

–         pentru a accede la nivelul de formator de psihodramă este obligatorie calitatea neîntreruptă de membru titular de la data înscrierii ca membru SPJLM.

Menționăm că, membrii asociați nu aveau drept de vot si nici dreptul de a fi aleși în structurile SPJLM. Dorim să îi avem în continuare alături și îi încurajăm să se înscrie ca membrii titulari ca să poată beneficia de drepturile enumerate.

 

Lista membri titulari SPJLM

25.04.2015

 1. ÁCS EDITH
 2. ADORJÁNI JÚLIA
 3. ALBERT-LÖRINCZ ENIKŐ
 4. ALBINI HORAŢIU NIL
 5. ANTAL DALMA DELIA
 6. ANTAL IMOLA
 7. BĂCULESCU AGNETA
 8. BAKK-MIKLÓSI KINGA
 9. BAZARATH TÜNDE-ILDIKÓ
 10. BÎRLE SORINA MARIA
 11. BOB (TONCEAN) ANDREEA
 12. BUMBULUŢ SORINA CAMELIA
 13. BUTYKA ENIKŐ-ÉVA
 14. CISMAŞ PETREAN LAURA
 15. CREȚU ALIN IOAN
 16. DONCA DORINA
 17. FAZAKAS ENIKO
 18. FELEZEU IRIS GABRIELA
 19. GAL DENZIA
 20. GÖRÖG ILEANA
 21. GRIGORESCU GRAŢIELA-SIMONA
 22. JITARU ALINA-CRISANDA
 23. KABAI FERENCZ
 24. KADAR TIMEEA
 25. KASZA IZABELLA
 26. KONRÁD ZSUZSÁNNA EMESE
 27. LÁZÁR SAROLTA
 28. LÁSZLÓ ÉVA
 29. MARCOV ELEONORA
 30. MIHUȚ ANCA DANIELA
 31. MOLDOVAN DANIELA PARASCHIVA
 32. NÉMETI (DIDI) MÓNIKA
 33. OACHIŞ ADRIANA
 34. ORBAN MARIA
 35. OSVÁTH (KUNDI) ENIKŐ-ÉVA
 36. PALTÁN ENIKŐ
 37. PETROV LJUBOMIR NAJDEN
 38. POP SABINA
 39. POPA MARIA
 40. ROŞCA ZSUZSÁNNA
 41. ROTH-SZAMOSKÖZI MARIA
 42. SISAK (PAL JAKAB) IMOLA-ÁGOTA
 43. SZAMOSÁN ÉVA
 44. SZOKE ENIKO
 45. ŞARTO MONICA
 46. ŞTEFǍNESCU MONICA ALEXANDRINA
 47. ŢǍRANU ADELA MIHAELA
 48. VARRÓ ÉVA
 49. VLAD (IORDǍCHESCU) SIMONA
 50. VLAS DORA LUMINIŢA
 51. ZBUCEA LIVIA SILVIA
 52. ZDRENGHEA ULPIU VLAD

 

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside