Cum să devii membru
COTIZAŢII ŞI TAXE

COTIZAŢII ŞI TAXE

Cotizaţii

• Membri asociați și titulari anterior colocviului: 5 lei/lună
• Membri titulari după colocviu: 10 lei/lună
• Membri titulari cu calitatea de formator: 15 lei/lună

Aceste sume sunt valabile începând din 2012 și nu se aplică retroactiv, cotizația până în 2007 rămânînd de 3,5 lei/lună respectiv 7 lei/lună + penalizarea de 50% în caz de neachitare, iar cotizația între 2008 – 2012 fiind de 5 lei/lună pentru membrii asociați, respectiv 10 lei/lună pt membrii titulari + penalizarea de 50% în caz de neachitare.

Cotizațiile se achită semestrial, aplicându-se o penalizare de 50% la depăşirea termenului (Statutul SPJLM, art. 7.2). În cazul în care se acumulează o restanţă pentru o perioadă de 2 ani, calitatea de membru poate să înceteze, dacă la notificarea trezorierului și a secretariatului nu se răspunde în termen de maximum 30 de zile și nu se reglează datoria.

Cotizaţia se poate achita:
• prin Banca Transilvania, cont bancar: RO 13 BTRL 0130 1205959919XX,
cod fiscal: 9005931, menţionând numele membrului SPJLM si perioada pentru care se face depunerea şi nu numele persoanei care depune – dacă este cazul – sau
• personal la trezorier (e-mail: spjlmtrezorier@gmail.com )

Taxe formare în psihodramă

Autocunoaștere

18 lei/oră pentru: curs, seminarii, supervizare de grup.
(aprobat în ședința Consiliului Director SPJLM din 25.04.2015).

Formare (etapa I si II)
18 lei/oră
(aprobat în ședința Consiliului Director SPJLM din 25.04.2015).

Supervizie
• Pentru supervizia de grup: 18 lei/oră pentru asistenți (aprobat în ședința Consiliului Director SPJLM din 25.04.2015) și psihoterapeuți.
• Cursanții (asistenții de psihodramă) care au avut cel puțin o întâlnire de supervizie anterior datei de 10.06.2010 vor plăti tariful de 10,5 lei/oră până la completarea orelor de supervizie incluse în procesul de formare în cadrul superviziei pentru asistenți (aprobat în ședința Consiliului Director SPJLM din 10.06.2010).
• Pentru supervizia individuală: 60 lei/oră înainte de colocviu şi minim 60lei/oră după colocviu (aprobat în ședința Consiliului Director SPJLM din 25.04.2015).

Seminarii teoretice şi speciale:
Taxele sunt cele din formare 18 lei/ora.
Dinamica de grup:
Taxele sunt cele din formare 18 lei/ora.
Colocviu:
Taxele de participare: 30 lei/ora.

Taxele pentru eliberarea de documente:
Gratuit pentru membrii SPJLM, 50 lei pentru cursantii care nu sunt membri SPJLM.

 

Nota:
Decizia de modificare a taxelor a fost luată pentru a ne armoniza cu taxa minimă de formare cerută de Colegiul Psihologilor.
Noua taxă (15 lei/ora) nu se va aplica grupelor care au semnat contractele de formare anterior datei de 12.02.2010, data intrării în vigoare a prezentelor modificări. Prețurile stabilite la data semnării contractului ramân valabile pe toată durata contractului.
Reamintim tuturor formatorilor, conducătorilor, cursanților din etapa superioară că prețurile stabilite în SPJLM sunt prețuri unice și nu minime.

 

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside