Cum să devii membru
COTIZAŢII ŞI TAXE

COTIZAȚII

Membri titulari: 150 lei / an. Cotizaţia de membru pentru anul curent se achită până cel târziu la data de 30 iunie.

Dacă plata pentru anul în curs se face până la 31 martie, se acordă o reducere de 20%, așadar cotizația devine 120 lei.

Pentru membrii nou înscrişi plata cotizaţiei începe din 01. a lunii următoare acordării calităţii de membru de către Consiliul Director al S.P.J.L.M.

În cazul în care se acumulează o restanţă pentru o perioadă de 2 ani, calitatea de membru poate să înceteze, dacă la notificarea trezorierului și a secretariatului nu se răspunde în termen de maximum 30 de zile și nu se reglează datoria.

Cotizaţia se achită prin Banca Transilvania:

  • Cont bancar: RO13 BTRL 0130 1205 9599 19XX
  • Titular de cont: SPJLM
  • Cod fiscal: 9005931
  • Mențiuni:
    • numele membrului SPJLM pentru care se face depunerea
    • anul / anii pentru care se face plata

TAXE FORMARE ÎN PSIHODRAMĂ

Autocunoaștere

18 lei/oră pentru: curs, seminarii, supervizare de grup.

Formare (etapa I si II)
18 lei/oră

Supervizie
• Pentru supervizia de grup: 18 lei/oră pentru asistenți și psihoterapeuți
• Pentru supervizia individuală: 80 lei/oră înainte de colocviu şi minim 80 lei/oră după colocviu

Seminarii teoretice şi speciale:
Taxele sunt cele din formare 18 lei/ora.
Dinamica de grup:
Taxele sunt cele din formare 18 lei/ora.
Colocviu:
Taxele de participare: 30 lei/ora.

Taxele pentru eliberarea de documente:
Gratuit pentru membrii SPJLM, 50 lei pentru cursantii care nu sunt membri SPJLM.

Nota:
Reamintim tuturor formatorilor, conducătorilor, cursanților din etapa superioară că prețurile stabilite în SPJLM sunt prețuri unice și nu minime.

 

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside