Conferința
Înscriere lucrări / Register Your Workshop

Înregistrare Workshop / Lucrare / Poster – Registration Procedure for Your Workshop / Presentation / Poster

Data limită pentru înregistrare / Deadline for Registration: 1 August 2018

Vă rugăm să transmiteți următoarele informații pe adresa/ Please send the following info to: conferintapsihodrama2018@gmail.com

 1. AUTOR(I) (Nume și prenume) / AUTHOR(S) (Family name and Surname)
 2. Doresc să prezint: Workshop / Lucrare / Poster* / I want to offer a Workshop / Presentation / Poster *
 3. Titlu în limba română / Only applicable to Romanian participants
 4. Titlu ( engleză) / Title in English
 5. Cuvinte cheie română (max.3) / Only applicable to Romanian participants
 6. Cuvinte cheie engleză (max.3) / Keywords in English (max 3)
 7. Rezumat în română (max. 250 cuvinte) / Only applicable to Romanian participants
 8. Traducere rezumat engleză/ Abstract (maximum 250 words)
 9. Detalii profesionale – afilieri, experiență, publicații relevante (maxim 150 cuvinte în română) / Only applicable to Romanian participants
 10. Detalii profesionale – afilieri, experiență, publicații relevante (tradus în engleză) / Professional details – affiliations, experience, published articles (max. 150 words)

________________

COMITETUL ȘTIINȚIFIC AL CONFERINȚEI

 • Mihaela Țăranu
 • Mihaela Bucuță
 • Grațiela Sion
 • Anca Nicolae

_________________

* Recomandări pentru autorii de LUCRĂRI:

Durata: Fiecare Lucrare are o durata de 8 minute și e urmată de discuții, 2-3 minute.

Structura: Prezentarea e redactată în format Power Point, structurată asemănător cu rezumatul unui articol științific: Introducere, Obiective (eventual obiectivul principal și obiective secundare), Metodă, Rezultate, Concluzii.

Slide-uri: Utilizați puține slide-uri, oferind în acest fel audienței suficient timp să citească slide-ul și să înțeleagă ceea ce autorul încearcă să comunice. Orientativ, se calculează un slide pe minut. Slide-urile cu text sunt sintetice, cu aproximativ 7 rânduri pe un slide. Se folosesc caractere suficient de mari pentru a fi ușor lizibile și în ultimile rânduri ale sălii.

* Recomandări pentru autorii de POSTERE:

Poster = O modalitate de prezentare sintetică a unei comunicări sub formă de afiș. Posterul este un rezumar ilustrat al muncii prezentate.

Caracteristici: Are nevoie să fie ușor de urmărit, să inițieze discuții, să aibă un mesaj clar și concis și să vorbească de la sine dacă autorul nu este lângă el.

Informații tehnice: Posterele au dimensiunea unei pagini de flipchart. Poate fi scris cu marker, colaj, imprimat, etc.
Redactare: Textul este simplu și sintetic, folosind caractere mari, care pot fi citite de la 0,5 – 1 m distanță. Pot fi folosite și imagini (desene, fotografii, etc.).
Expunere: Posterele se expun pe toată perioada Conferinței, permițând accesul tuturor participanților. Posterele vor fi afișate în perioada intervalului menționat în programul conferinței. În acest interval autorul va fi prezent lângă Poster pentru a răspunde la întrebări.

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside