Conferința
Înscriere lucrări / Register Your Workshop

Pagina se va actualiza mai târziu cu informații pentru Conferința de Psihodramă 2020.

_________________

* Recomandări pentru autorii de LUCRĂRI:

Durata: Fiecare Lucrare are o durata de 8 minute și e urmată de discuții, 2-3 minute.

Structura: Prezentarea e redactată în format Power Point, structurată asemănător cu rezumatul unui articol științific: Introducere, Obiective (eventual obiectivul principal și obiective secundare), Metodă, Rezultate, Concluzii.

Slide-uri: Utilizați puține slide-uri, oferind în acest fel audienței suficient timp să citească slide-ul și să înțeleagă ceea ce autorul încearcă să comunice. Orientativ, se calculează un slide pe minut. Slide-urile cu text sunt sintetice, cu aproximativ 7 rânduri pe un slide. Se folosesc caractere suficient de mari pentru a fi ușor lizibile și în ultimile rânduri ale sălii.

* Recomandări pentru autorii de POSTERE:

Poster = O modalitate de prezentare sintetică a unei comunicări sub formă de afiș. Posterul este un rezumar ilustrat al muncii prezentate.

Caracteristici: Are nevoie să fie ușor de urmărit, să inițieze discuții, să aibă un mesaj clar și concis și să vorbească de la sine dacă autorul nu este lângă el.

Informații tehnice: Posterele au dimensiunea unei pagini de flipchart. Poate fi scris cu marker, colaj, imprimat, etc.
Redactare: Textul este simplu și sintetic, folosind caractere mari, care pot fi citite de la 0,5 – 1 m distanță. Pot fi folosite și imagini (desene, fotografii, etc.).
Expunere: Posterele se expun pe toată perioada Conferinței, permițând accesul tuturor participanților. Posterele vor fi afișate în perioada intervalului menționat în programul conferinței. În acest interval autorul va fi prezent lângă Poster pentru a răspunde la întrebări.

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside