Seminarii teoretice și metodice: ”Fenomene psihopatologice din perspectiva relației cu autoritatea” și ”Agresivitatea – abordare psihodramatică”

 

Dragi colegi,
 
SPJLM anunță următoarele seminarii recunoscute în formarea de psihodramă, propuse de formatoarea Varró Éva:
 • Seminar teoretic și metodic cu tema ”Fenomene psihopatologice din perspectiva relației cu autoritatea”, avizat de Comisia profesională cu nr. 7/23.07.2018. Seminarul se va ține ÎN LIMBA MAGHIARĂ.

                Locația: Cluj-Napoca.

               Data: 21/23.09.2018. 

DESCRIERE SEMINAR TEORETIC ȘI METODIC DE PSIHODRAMĂ

FENOMENE PSIHOPATOLOGICE DIN PERSPECTIVA RELAŢIEI CU AUTORITATEA

Durata: 20 de ore

Ziua 1.:

 • Încălzire în temă, conturarea, cu mijloace psihodramatice, a atitudinilor personale în relaţionarea cu autoritatea exterioară în diferitele ei ipostaze (părinţi, şefi, lideri informali, instituţii etc.).
 • Întrebări legate de temă din perspectivă personală și din rolul de psihodramatician.
 • Sentimente prezente în relaţia cu diferitele forme de autoritate.
 • Delimitări conceptuale: autoritate; autoritate pozitivă şi negativă; autoritate exterioară şi interioară; autoritar, submisiv şi autoritativ

Ziua 2.:

 • Siguranță și anxietate – mecanisme psihice prezente în relaţia cu autoritatea la copil şi la adult: identificarea, idealizarea, identificarea cu agresorul, devalorizarea și autodevalorizarea, transferul.
 • Relaţionarea cu autoritatea în tulburări și disfuncţii psihice, în diferite etape ale dezvoltării personalității:
  • factorii care duc la disfuncții legate de autoritate în relația părinte-copil, în perioade diferite de vârstă
  • relaţionarea cu autoritatea la agresori şi la victime, în cazul dependenţelor și în nevroze/ în special: panică, fobie, manifestări obsesiv-compulsive.

Ziua 3.:

 • Dependenţă sănătoasă şi desprindere, nașterea autorităţii interioare. Însănătoşirea ca proces de naștere a autorității interioare.
 • Relaționarea terapeutului cu clientul în interesul nașterii autorității interioare sănătoase a cientului. Responsabilitate, autoritate, dependență și desprindere, transfer și contratransfer.

Temele de mai sus se prelucrează cu metode şi tehnici psihodramatice, pe baza experienţelor proprii (personale şi profesionale) ale participanţilor. Prelucrările psihodramatice sunt alternate cu input-uri teoretice și metodice. Focusul tematic al zilelor poate varia în funcţie de motivaţia membrilor de grup.

BIBLIOGRAFIE:

 

Blatner, A., Foundations of Psychodrama, Springer Publishing Company. Traducere în lb. maghiară: Blatner, A., A pszichodráma alapjai. Történet, elmélet, gyakorlat, Animula Kiadó, Budapest, 2006

 

Casement, P., On learning from the patient, Tavistock Publications Ltd. Traducere în lb. maghiară: Casement, P., Páciensektől tanulva, Animula Kiadó, Budapest, 1999

 

Fonseca, J., Contemporary Psychodrama. New approaches to theory and technique, Routledge, 2004

 

Holmes, P., Karp, M., Watson, M., Psychodrama since Moreno. Innovations in theory and practice. Routledge, 1994, reprinted 2004.

 

Krüger, R. Kreative Interaktion. Tiefenpsychologische Theorie und Methoden des Klassischen Psychodramas, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1997.

 

Leveton, E., A Clinician`s Guide to Psychodrama, Springer Publishing Company, Inc. 2001

 

Smull, E., Wachtel, J., Wachtel, T., Family Power. Engaging and Collaborating with Families. International Institute for Restorative Practices, Bethlehem, Pennsylvania, USA, 2012.

 

Zimbardo, Ph., Coulombe, N. D., Man Disconnected: How technology has sabotaged what it means to be male. Rider, 2015. Traducere in lb. maghiara: Zimbardo, Ph., Coulombe, N. D., Nincs kapcsolat. Hová lettek a férfiak? Libri, Budapest, 2016

 

 

 • Seminar teoretic și metodic cu tema ”Agresivitatea – abordare psihodramatică”, avizat de Comisia profesională cu nr. 128/08.03.2018. Seminarul se va ține ÎN LIMBA ROMÂNĂ. 

               Locația: Cluj -Napoca. 

               Data: 9/11.11.2018.

Înscriere și detalii la formatoare, la nr. tel. 0740 821 587 sau prin e-mail: varroeva@hotmail.com .

DESCRIERE SEMINAR TEORETIC SI METODIC DE PSIHODRAMĂ

AGRESIVITATEA – ABORDARE PSIHODRAMATICĂ

Durata: 20 de ore

Ziua 1.: 4 ore

 • Încălzire: jocuri psihodramatice de creare a coeziunii și siguranței cu scopul de a putea lucra pe teme legate de agresivitate
 • Delimitări conceptuale:
 • manifestarea constructivă și cea destructivă a agresivității; forme de manifestare
 • sentimente legate de agresivitate: supărare, furie, anxietate, teamă, rușine, învinovățire și autoînvinovățire, tristețe
 • funcția de autoapărare a comportamentului agresiv
 • abuz, violență, hărțuire.
 • Motivația personală legată de temă; împărtășiri, întrebări/teme personale

 

Ziua 2.: 10 ore

Temele zilei:

 1. Agresivitatea: instinct sau comportament învățat? Elemente transgeneraționale în manifestările agresive.
 2. Nașterea comportamentului abuziv / violent / de hărțuire. Mitul „agresivitatea distruge” și rolul de martir. Prezența agresivității la agresor și la victimă.
 3. Elemente de psihodramă:
 • funcții ale dublării, oglindirii, inversiunii de rol în abordarea agresivității
 • prelucrarea agresivității refulate și a celei transferate prin psihodramă.

Structura zilei:

 • Încălzire cu scopul de a facilita abordarea temelor zilei dimineața și după pauza de prânz
 • Input-uri teoretice scurte, urmate de munca în grup mic și întrebări/dezbateri
 • Aplicarea tehnicilor de psihodramă în prelucrarea temelor propuse în funcție de specificul grupului și întrebările ridicate

 

Ziua 3.: 6 ore

Temele zilei:

 1. Câteva mecanisme psihice de canalizare a agresivității. Identificarea, identificarea cu agresorul, idealizarea, devalorizarea, transferul
 2. Asertivitatea în comportament și comunicare. Comunicarea nonviolentă și abordarea restaurativă a agresivității.

Structura zilei:

 • Încălzire
 • Exersarea comunicării/comportamentului asertiv prin jocuri psihodramatice
 • Integrarea concluziilor legate de aspecte personale și a celor dobândite pe plan teoretic și metodic

 

Focusul tematic al zilelor poate varia în funcţie de motivaţia membrilor de grup.

 

BIBLIOGRAFIE:

Blatner, A., Foundations of Psychodrama, Springer Publishing Company. Traducere în lb. maghiară: Blatner, A., A pszichodráma alapjai. Történet, elmélet, gyakorlat, Animula Kiadó, Budapest, 2006

Fonseca, J., Contemporary Psychodrama. New approaches to theory and technique, Routledge, 2004

Holmes, P., The inner world outside. Object relations and psychodrama, Routledge, 1992.

Holmes, P., Karp, M., Watson, M., Psychodrama since Moreno. Innovations in theory and practice. Routledge, 1994, reprinted 2004.

Krüger, R. Kreative Interaktion. Tiefenpsychologische Theorie und Methoden des Klassischen Psychodramas, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1997.

Smull, E., Wachtel, J., Wachtel, T., Family Power. Engaging and Collaborating with Families. International Institute for Restorative Practices, Bethlehem, Pennsylvania, USA, 2012.

Wachtel, T., REAL JUSTICE. How we can revolutionize our response to wrongdoing. The Piper`s Press, Pipersville, Pennsylvania, USA, 1997.

 
 
A “J.L.Moreno” Pszichodráma Társaság a következő, pszichodráma képzésben elismert szemináriumokat hirdeti meg 2018 őszére Varró Éva képző vezetésével:
 • Pszichopatológiai jelenségek az autoritáshoz való viszonyulás szempontjából” témájú elméleti és módszertani szeminátium. Szakmabizottsági jóváhagyás száma: 7/23.07.2018. Seminarul se va ține ÎN LIMBA MAGHIARĂ. 

           Helyszín: Kolozsvár.

           Időpont:  21/23.09.2018      

 • Az agresszivitás pszichodramatikus megközelítésben” témájú elméleti és módszertani szeminátium. Szakmabizottsági jóváhagyás száma: 128/08.03.2018.  Seminarul se va ține ÎN LIMBA ROMÂNĂ. 

           Helyszín: Kolozsvár.

           Időpont: 9/11.11.2018.

Jelentkezni és információkat kérni a képzőtől lehet, a következő telefonszámon: 0740 821 587, vagy e-mail címen: varroeva@hotmail.com.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*

Two contradictory principles are operating in the therapeutic investigation. One is the utterly subjectivist and existentialistic situations of the subject; The other is the objective requirements of the scientific method.