COLOCVIU 24-26 MARTIE 2017

Informatii importante privind inscrierea la colocviul de finalizare a formarii in psihodrama.
Pentru inscriere, este nevoie sa faceti dovada indeplinirii urmatoarelor cerinte (prin documentele precizate in fiecare caz):
 • recomandare de la formatori care atesta finalizarea etapei a 2a – original
 • participarea la 3 seminarii teoretice – copii ale certificatelor de participare
 • participarea la 3 seminarii speciale – copii ale certificatelor de participare
 • parcurgerea a 90 de ore de supervizare (60 ore supervizare de grup si 30 de ore supervizare individuala) – copii ale certificatelor de participare primite de la supervizor/i care sa insumeze numarul de ore solicitat (90)
 • conducerea unui grup psihodramatic (aplicarea psihodramei in domeniul competentelor dobandite prin diploma de licenta) de 120-160 ore – aviz de la Comisia Profesionala privind inregistrarea grupului. In cazul in care grupul de practica psihodramatica a fost mai scurt de 160 de ore (dar nu mai putin de 120 de ore), diferenta de ore de practica poate fi efectuata fie prin ore de monodrama (certificate de supervizor), fie prin conducerea unui grup mai scurt (avizat de Comisia Profesionala)
 • plata taxei administrative de 10 % din sumele incasate in grupul psihodramatic sustinut – copie chitanta sau ordin de plata
 • predarea unui exemplar al lucrarii de colocviu in format tiparit si legat si in format electronic (.pdf)
 • plata cotizatiei de membru SPJLM pentru cei care sunt membri titulari, pana in anul 2016 inclusiv
 
Termenele fixate in calendarul pentru colocviul final sunt: 
 • data colocviului 24-26 martie 2017
 • depunerea lucrarii se va face pana la data de 20 februarie 2017
 • ar fi de dorit si anuntarea intentiei de participare la colocviu pana la 10 februarie 2017 (pe adresa secretariatului – secretariatspjlm@gmail.com).
*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside