COLOCVIU

Data colocviului: 24-25 noiembrie 2018

Termenul limită pentru înscrierea la colocviul 2018 pentru  absolvenții cursurilor de formare în psihodramă organizate de Societatea de Psihodramă “J.L. Moreno”, se apropie.

Vă așteptăm joi 1 noiembrie 2018, între orele 14-17 cu depunerea lucrării și a actelor necesare la biroul nostru (bdul Eroilor, nr. 14, etaj 2, sala 25).

Pentru înscriere, este nevoie să faceți dovada îndeplinirii următoarelor cerințe (prin documentele precizate în fiecare caz):

 • recomandare de la formatori care atestă finalizarea etapei a 2a – original
 • participarea la 3 seminarii teoretice – copii ale certificatelor de participare
 • participarea la 3 seminarii speciale – copii ale certificatelor de participare
 • parcurgerea a 90 de ore de supervizare (60 ore supervizare de grup și 30 de ore supervizare individuală) – copii ale certificatelor de participare primite de la supervizor/i care să însumeze numărul de ore solicitat (90)
 • conducerea unui grup psihodramatic (aplicarea psihodramei în domeniul competențelor dobândite prin diploma de licență) de 120-160 ore – aviz de la Comisia Profesională privind înregistrarea grupului. În cazul în care grupul de practică psihodramatică a fost mai scurt de 160 de ore (dar nu mai puțin de 120 de ore), diferența de ore de practică poate fi efectuată fie prin ore de monodramă (certificate de supervizor), fie prin conducerea unui grup mai scurt (avizat de Comisia Profesională)
 • plata taxei administrative de 10 % din sumele încasate în grupul psihodramatic susținut – copie chitanță sau ordin de plată
 • predarea unui exemplar al lucrării de colocviu în format tipărit și legat și în format electronic (.pdf)
 • plata cotizației de membru SPJLM pentru cei care sunt membri titulari, până în anul 2018 inclusiv
 • plata taxei de colocviu, 500 lei (plătiți prin transfer bancar în contul SPJLM – RO 13 BTRL 0130 1205959919XX, Banca Transilvania).

De asemenea:

 • cei care ați fost anunțați că aveți dosare incomplete va fi nevoie să faceți completarea cu actele solicitate
 • cei care ați scris lucrarea în limba maghiară vă reamintim nevoia de a atașa un rezumat în limba română

Pentru cei care nu locuiesc în Cluj-Napoca, pentru a ușura procesul de înscriere putem proceda așa:

 • trimiterea tuturor documentelor, inclusiv a lucrării, în format electronic pe adresa secretariatului (secretariatspjlm@gmail.com) în cursul zilei de 1 noiembrie 2018 ora 23,59 cel târziu și depunerea ulterioară în format tipărit (în programul de lucru al secretariatului, luni între orele 16,30-19).
 • trimiterea tuturor documentelor, inclusiv a lucrării, în format tipărit prin poștă – 1 noiembrie 2018 data expedierii, pe adresa secretariatului și trimiterea electronică în format .pdf a lucrării în cursul zilei de 1 noiembrie 2018.

Excepția care a fost anunțată și care se aplică la înscriere este: 1 seminar mai puțin și/sau 10 ore supervizare (maxim 5 ore de supervizare individuală), cu angajamentul de a fi realizate în termenul cel mai scurt posibil după colocviu.

Orice înscriere care nu se încadrează în termenul de 1 noiembrie 2018 – nu va fi luată în considerare.

*

Two contradictory principles are operating in the therapeutic investigation. One is the utterly subjectivist and existentialistic situations of the subject; The other is the objective requirements of the scientific method.