COLOCVIU

Societatea de Psihodramă “J.L. Moreno” organizează COLOCVIU  pentru  absolvenții cursurilor de formare în psihodramă. 

  • data colocviului: 24-25 noiembrie 2018
  • depunerea lucrării se va face până la data de  1 noiembrie 2018

Pentru înscriere, este nevoie să faceți dovada îndeplinirii următoarelor cerințe (prin documentele precizate în fiecare caz):

  • recomandare de la formatori care atestă finalizarea etapei a 2a – original
  • participarea la 3 seminarii teoretice – copii ale certificatelor de participare
  • participarea la 3 seminarii speciale – copii ale certificatelor de participare
  • parcurgerea a 90 de ore de supervizare (60 ore supervizare de grup și 30 de ore supervizare individuală) – copii ale certificatelor de participare primite de la supervizor/i care să însumeze numărul de ore solicitat (90)
  • conducerea unui grup psihodramatic (aplicarea psihodramei în domeniul competențelor dobândite prin diploma de licență) de 120-160 ore – aviz de la Comisia Profesională privind înregistrarea grupului. În cazul în care grupul de practică psihodramatică a fost mai scurt de 160 de ore (dar nu mai puțin de 120 de ore), diferența de ore de practică poate fi efectuată fie prin ore de monodramă (certificate de supervizor), fie prin conducerea unui grup mai scurt (avizat de Comisia Profesională)
  • plata taxei administrative de 10 % din sumele încasate în grupul psihodramatic susținut – copie chitanță sau ordin de plată
  • predarea unui exemplar al lucrării de colocviu în format tipărit și legat și în format electronic (.pdf)
  • plata cotizației de membru SPJLM pentru cei care sunt membri titulari, până în anul 2018 inclusiv

Lucrarea poate fi scrisă și în limba maghiară cu condiția de a atașa un rezumat în limba română.

Pentru înscrieri și informații suplimentare așteptăm să ne contactați pe adresa secretariatspjlm@gmail.com

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside